Playbutton.png

MAI

Jörg Iwanczuk

Produktmanager Pentacam®

3:50 min

Beschreibung

Jörg Iwanczuk betreut seit 2002 die Pentacam® als Produktmanager und schult unsere Kunden weltweit. Er ist stolz auf das Ergebnis der guten Teamarbeit bei OCULUS